»      Sajti Honlapja   - Cserkész  « 12 Jó ok!
Mi a cserkészet? Cserkész jellem és magatartás
Hagyományőrzés, hagyományápolás Élet a szabadban A társadalmi élet

           

    12 jó ok arra, hogy cserkészek legyünk

  1. A cserkészet egészséges társaságban hasznos elfoglaltsággal tölti ki szabadidőnket.
  2. A cserkészet jellemet ad, amely nélkül semmiféle pályán nem lehet sikert elérni.
  3. A cserkészet arra törekszik, hogy egyénileg neveljen jó honpolgárokat.
  4. A cserkészet alkalmat ad a szolgálatra, Isten dicsőségére és embertársaink javára. Ez az igazi vallásosság alapja.
  5. A cserkészet ügyessé tesz. Fúrás-faragásunk épp oly hasznos az otthonnak, mint amennyire érdekel saját magunkat.
  6. A cserkészet belénk oltja a becsületesség és a tisztelet érzését. Nem leszünk tiszteletlenek és nem fogunk hazudni.
  7. A cserkészet önbizalomra tanít, mert megismerteti, hogy miképp segíthetünk magunkon és másokon.
  8. A cserkészet egészséget ad, mert szabad levegőre és elővigyázatosságra szoktat.
  9. A cserkészet segít megismerni egyéni hajlamainkat és így segítségünkre van a pályaválasztásnál.
  10. A cserkészet boldoggá tesz, mert kedves barátokkal és a természet szépségeivel vesz körül.
  11. A cserkészet kiszélesíti világlátásunkat. Mióta a mozgalom szétterjedt minden művelt országra, a cserkészek állandó kapcsolatban vannak egymással.
  12. A cserkészet férfit akar nevelni, olyan férfit, amilyennek magunkat szeretnénk.

Bi-Pi