Csapatunk

Gyüjtemény

Képek

Életformánk

Kiskalendárium
 
 
Január / Boldogasszony hava / Vízöntő hava
 
1. – Újév, kiskarácsony napja
· Jósló, varázsló előírások és tilalmak (első látogató férfi legyen, baromfievés tilalma.
· Ami ezen a napon történik, egész évben ismétlődik
· Bőség- és szerencsevarázslás (álmok beteljesednek, hüvelyesek, hal pénzt jelent. Aranyosvízben mosdás)
· Férjjóslás (amelyik lány kocsonyacsontját először viszi el a kutya, az megy hamarabb férjhez)
· Újévkor nem szabad tyúkot ölni, mert kikaparja a házból a szerencsét
· Időjárásjóslás (csillagos ég rövid telet, piros hajnal szeles esztendőt jelent)
 
6. – Vízkereszt, Háromkirályok napja
· A karácsony záró-, a farsang kezdőnapja
· Víz- és házszentelés
· Háromkirályjárás
· Ha a kerékvágóban megmarad a víz, nagy bortermés lesz.
· Vízkereszti enyhe idő még nagy hideget jósol: "Ha vízkereszt vizet ereszt, ízikedet (kukoricaszár, amit tüzelőnek használtak) padra (padlás) rekeszd!"
 
17. – Remete Szt. Antal.
· Szárnyasoltárok képein előfordul, mint szakállas öreg: 104 évesen halt meg.
· Attribútumai: az egyiptomi kereszt, a csörgő, a disznó. A háziállatok és a disznó védőszentje
· "Szent Antal tüzének" (orbánc) gyógyítása ráolvasással
· Anyarozsmérgezés - Szt. Antal tüzével gyógyították
· Nem szabad lisztbe nyúlni (ezen kívül kedden és pénteken, hiszen ezek is Szent Antal napjai. Más kérdés, hogy Páduai Szent Antaléi, de ez a hitújítás korában egybemosódott. Így június 13-án is hasonlóak lettek a hiedelmek)
 
18. – Piroska napja
· "Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy."
 
20. – Fábián és Sebestyén
Az első tavaszébresztő nap: mézgásodni kezdenek a fák.
 
21. – Ágnes napja
"Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince."
 
22. – Szent Vince napja
· Ha megenyhül, napos az idő, jó lesz a bortermés
· A hagymadugványos tarisznyát fordítva kell visszaakasztani
· Vincevessző: az enapon metszett vesszőt vízbe állították és a kihajtásából a következő év termésére következtettek.
· "Szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince"
 
25. – Pálfordulás napja
· “Pál, ha fordul köddel, pusztul a nép döggel”
· Pálpogácsa: libatollat tűznek a pogácsába és mindenkinek sütnek egyet a családban. Akijé megperzselődik sütés közben, betegség vár rá, akijé megég, arra halál (máshol szilveszterkor, vagy Luca-napkor ismeretes a szokás)
 
Február / Böjtelő hava / Böjt első hava / Halak hava
 
2. – Gyertyaszentelő Boldogasszony napja
· Gyertyamártás, azok szentelése, ezeket a lakás “szent” pontjain tartották, vihar idején, vagy súlyos betegnél gyújtották meg (annak kezébe adva).
· “Ha fénylik Gyertyaszentelő, az izíket vedd elő!” - azaz hideg lesz.
· Ha kisüt a nap, a medve meglátja az árnyékát és ezért visszamegy, mert még negyven napig tart a hideg.
 
3. – Szent Balázs
· Diákok napja (márc. 12-ével egyetemben), balázsjárás (régen iskolaév kezdete, gyerekek adományokat gyűjtöttek)
· Szent Balázs a torokbetegek védőszentje, így ekkor van a Balázs-áldás is.
· Ha e nap esik, jég veri el a termést (Bácskai jóslás)
 
 
6., 16. – Dorottya, Julianna
“Ha Dorottya szorítja, akkor Julianna tágítja” (Tehát ha Dorottya-napkor fagy, Juliannára megenyhül)
 
8. – Szent Apollónia
Abba halt bele, hogy a hóhéra egyenként húzta ki a fogait. Ezért ábrázolják rendszerint fogóval, ő a
fogfájósok védőszentje is (pl. Nógrádsápi templom freskója)
 
14. – Bálint napja
A verebek e napon választanak maguknak párt: közeleg a tavasz.
 
16. – Julianna
Általában megenyhül az idő, de van, hogy "bolondoznak a Julisok" (Drávaszög) és pont hogy "megrázzák a bundájukat"
 
18. – Zsuzsanna
· Először szólal meg a pacsirta, amennyiben jön a tavasz.
· Zsuzsanna-játék: ószövetségi történet dramatikus játéka
 
22. – Üszögös Szent Péter
· Neve félremagyarázásból ered (Cathedra Sancti Petri = Szent Péter ü székössége, amiből már könnyen jön az üszögössége)
· "Ha eső, vagy köd van, a gabonán sok lesz az üszög."
· Munkatilalom, mert "szerencsétlen nap", nem nyúlnak lisztbe, nehogy üszögös legyen a búza, nem ültetnek tyúkot, nehogy fekete legyen a tojás
· "Péter üti az üszögöt: jön a melegebb idő.
· Amilyen a nap, olyan lesz Szent Józsefkor is.
 
24.
Jégtörő Mátyás
Őkelme ha talál jeget, megtöri, ha nem, csinál.
 
Március / Böjtmás hava / Böjt második hava / Kos hava
12. – Gergely nap
· Nagy Szent Gergely pápa (509-603) ünnepe.
· Gergelyjárás (adománygyűjtés, iskolába toborzó köszöntők, vagy dramatikus játékok. Régen e nap volt az iskola kezdete és vége).
· Sok helyen a búza, rozs, hüvelyesek és palánták ültetésére alkalmas napnak tartották.
· "Megrázza még szakállát Gergely", vagyis sokszor e napon még havazik
 
18. – Sándor napja:
· Névnapköszöntés.
· Árpa és zab vetőnapja.
 
19. – József
· Névnapköszöntés.
· Marhák legelőre hajtása, méhek kieresztése.
· "Amilyen az idő József napkor, olyan lesz Péter Pálkor és szénahordáskor."
 
21. – Benedek napja
· Ételszentelés: zsír és fokhagyma
· "ha ezen a napon dörög az ég, száraz lesz a nyár"
· "Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget!"
· A fecskék hazatérnek
 
25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony
Az oltás, szemzés ekkor mindig sikeres
 
 
 
Április / Szent György hava / Bika hava
1.
· Ugratások, csúfolók
· Nem alkalmas vetésre, mert nem lenne bőséges a termés
 
24. – Szent György napja
· A tavasz igazi kezdete.
· Állatok kihajtása.
· Béresek, pásztorok szegődtetésének ideje.
· A boszorkányok ekkor szedik össze a harmatot: elmennek a rétre, lepedőt húznak végig az földön, majd a belőle kicsavart harmatot megitatják tehenkéjükkel, aki eztán sokkal zsírosabb tejet fog adni annak a kárára, akitől a harmatot szedték.
· E napon kolbászt kell enni, mert ha nem, nyáron (pl. pihenés közben) belémászik az szádba az kilgyó. Ezért kell e napra kolbászt hagyni: “Hagytál-e kolbászt?!”
· Ha megszólalnak a békák e nap előtt, az korai tavaszt és nyarat jósol.
· E nap előtti mennydörgés bő termést jelent.
· Békakeresésnek indulnak a bukovinai asszonyok. S amelyik talál, annak keze szerencsés lesz, nem lesz beteg, keléses, s más efféle!
· “Süss fel nap, szent György nap, kertek alatt a ludaim megfagynak.”
· És még sokminden, ugyanis ez a nap a legalkalmasabb mindenféle varázslásra és rontásra.
 
25. – Szent Márk napja
Búzaszentelés és körmenet
 
30. – Valpurgisz éjszakája
A boszorkányok tartanak ekkor gyűlést (a Budaiak pl. a Gellért-hegyen gyűltek mindig össze), hogy megbeszéljék: kit kell megrontani.
 
Május / Pünkösd hava / Ikrek hava
1. – Leveles Fülöp napja
Májusfaállítás
 
12-14. – Pongrác, Szervác, Bonifác
A fagyosszentek után hirtelen lehűlés következhet.
 
25. – Orbán
Fagyosszentek (Szervácz, Pongrácz, Bonifácz) De még van egy negyedik is: Orbán
"Az is bolond vót, aki belétötte Orbánt a kalendáriomba!"
Orbán is időmegfigyelő nap. Orbánt általában szőlőfürttel és boroshordóval ábrázolják. Szobrát, ha nem fagyott el a szőlő, borral locsolgatták (“Igyál, Orbán!”), s pogány módon körülujjongották. Ellenkező esetben viszont meggyalázták.
 
Június / Nyárelő hava / Nyár első hava / Szent Iván hava / Rák hava
8. – Medárd napja
Ha esik az eső, 40 napig esni fog! Ha nem, 40 napos szárazság jön.
 
10. – Margit napja
· Vetőnap
· Legyekkel kapcsolatos hiedelem
 
13. – Páduai szent Antal
· Kezében fehér liliomszállal szokták ábrázolni, ez a tisztaság jele.
· Jósló, varázsló hiedelmek
 
24. – Szent Iván napja
· (Virágos szent János napja: Keresztelő szent János születése)
· Tüzet szoktak rakni, gyümölcsöt dobnak beléje, s azzal játszanak, hogy kikapják onnan.
· Tűzgyújtás és -ugrás szokása
· Angyalozás
 
28. – Szent László napja
E napon nagy viharra lehet számítani.
 
29. – Szent Péter és Pál
Aratás kezdete
 
Július / Jakab hava / Oroszlán hava
2. – Sarlós Boldogasszony
Aratás kezdőnapja máshol
 
20. – Illés próféta napja
· Munkatilalom
· Viharnap
· Ha dörög: Illés szekere zörög
 
22. – Mária Magdolna
· Időjárásjóslás
· Hajnövekedést serkentő praktika
 
25. – Jakab napja
· Hajósok, búcsújárók, utasok védőszentje
· Zabaratás befejezése
· időjárásjóslás
 
26. – Szent Anna napja
· Kendernyüvés kezdőnapja
 
Augusztus / Nagyboldogasszony hava / Szűz hava
1. – Vasas Szent Péter napja
· (A börtönből való szabadulás szentje)
· Dologtiltó nap
· Termésjóslás
 
5. – Havas Boldogasszony
 
10. – Lőrinc napja
· Időjárás- és termésjóslás
· Lőrinc belepisil a dinnyébe
· "lőrinc napja, ha szép, sok a gyümölcs és ép."
 
15. – Nagyboldogasszony
· szeptember 8-ig tart az asszonyi munkák elvégzésére szerencsés időszak.
· Virágok és gyógynövények szentelése
 
16. – Szent Rókus napja
Pestis elleni védelem szentje
 
18. – Szent Ilona napja
A szögkovácsok védőszentje (A három szöget, mellyel Krisztust felfeszítették, Szent Ilona találja meg a kereszttel együtt. Ld. még szept. 14.!)
 
20. – Szent István napja
· A középkor óta “nemzeti ünnep”
· Szent Jobb körmenet
· termésjóslás
 
24. – Szent Bertalan napja
· szűcsök, csizmadiák védőszentje
· ma köpült vaj gyógyító erejű
 
29. – Keresztelő Szent János nyakavágásának napja
(fejevételének ünnepe)
 
Szeptember / Szent Mihály hava /Kisasszony hava / Mérleg hava
Szeptember 1. – Egyed napja
· vetés kezdőnapja (búza, rozs)
· disznók hízóra fogása
 
5. – Lőrinc nap
· A dinnyeszedés vége
· “Lőrinc belehúgyozik a dinnyébe” (na most akkor mikor pisikél?!)
 
8. – Kisasszony napja
· Fecskék indulásának napja.
· Búcsúnap
· Vetőnap
· időjárásjóslás
 
12. – Mária napja
· Búcsúnap
 
14. – Szent Kereszt feltalálásának ünnepe
 
15. – Hétfájdalmú Szűzanya napja
· Mária anyai fájdalmáról való megemlékezés
 
21. – Máté napja
· Búzavető nap
 
26. – Szent Kozma és Damján
· gyógyítóorvosok
· Attribútuma az üvegcse, benne “folyadék”.
 
29. – Szent Mihály napja
· Kisfarsang: a lakodalmak őszi időszakának kezdőnapja (Katalin napig tart)
· Gazdasági év fordulója
· Pásztorok elszámoltaása, ünnepi lakomáinak ünnepe
· Vásárnap
· Időjárásjóslás a közelgő télre: "Ha Szent Mihály napja deres, behozza a telet"
 
Október / Mindszent hava / Skorpió hava
4. – Assisi Szent Ferenc napja
· Vetésre alkalmas hét
· Szüretkezdő nap
 
15. – Terézia napja
· Szüretkezdő nap másutt
 
20. – Szent Vendel
· Állatvédő szent, pásztorok, állattartók, juhászok védőszentje. Ábrázolása: általában birkával
 
21. – Orsolya napja
· Szüretkezdő nap
· Időjárásjóslás: amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz a tél
 
25. – Dömötör napja
Szent Dömötör az ország keleti felében a juhászok védőszentje
· Időjárásjóslás: hideg szél kemény telet jósol
 
28. – Simon Júdás Tádé napja
· Szüretkezdő nap
 
31. – A reformáció ünnepe
 
November / Mindszent hava / Szt. András hava / Nyilas hava
1. Mindenszentek napja
· A naptárban nem említett összes szentek emléknapja
· Bukovinában nem szokás parkszerűen díszíteni a temetőt, csak kaszálják. Nálunk az ekkor virágzó krizantém ("gyászvirág, mindenszenteki virág") a legelterjedtebb díszítővirág a sírokon.
· Sírok megtisztítása, díszítése, gyertyagyújtás a halottak tiszteletére, hisz
· Ezen az éjszakán hazalátogatnak és miséznek a templomban.
· Ha e napon hó esik, nem olvad el márciusig
 
2. Halottak napja
· Temetőbe járás, sírok rendbehozatala, gyertyagyújtás
· Munkatilalom
· A Halottak napján eltett káposzta nem áll el.
 
3. – Hubertus napja
· A vadászok ünnepe, kezdődik a nyúlvadászat
 
11. – Márton napja
· Pásztorok napja, birkák elszámolása
· Márton-napi lúd: "Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik."
· "Márton napján, ha a lúd jégen jár, karácsonykor vízben poroszkál."
· Este kóstolják meg az újbort, melynek "Márton a bírája."
 
19. – Árpádházi Szent Erzsébet
· ha havazik: "Erzsébet megrázta a pendelyét"
 
25. Katalin napja
· “Ha Katalin kopog, karácsony locsog”.
· Férj- és házasságjóslás: pl. katalinággal
· Dologtiltó nap
· Lakodalmak őszi időszakának befejező napja
 
30. – Szent András napja
· Ha ezen napon egy lány a párnája alá egy gatyát szerez, megálmodja a jövendőbelijét!
· "Aki böjtöl András napján, vőlegényt lát éjszakáján"
· Disznóvágás- és tor hagyományos időpontja, a disznóölések kezdete
· Férjjósló és férjszerző leánynap varázslásokkal. Ha imádkozik és csak három szem búzát eszik és három korty vizet iszik egész nap a legény, vagy leány, éjszaka megálmodja, ki lesz a párja.
· "Fehér András - rossz év, Víg András - víg év."
 
December / Karácsony hava / Bak hava
4. – Borbála napja
· Tűzoltók, bányászok, tüzérek, várak védőszentje
· Munkatilalom
· Jósló hiedelmek
· E nap előtt nem jó bort fejteni
· Borbála-ág: újévre kivirágzik
 
 
6. – Szent Miklós ünnepe
· Mikulás alakoskodás, dramatikus gyóntatás, láncos Mikulás
· ajándékozás
 
8. – Eketiltó Boldogasszony
 
13. – Luca napja
· Téli napforduló kezdőnapja a Gergely-féle naptárreform előtt.
· Gonoszjáró nap, védekezés a boszorkányok rontása ellen.
· Munkatilalom
· Lucaszék
· Kotyolás, lucázás
· Fehér leples alakoskodás
· Jóslások, varázslások
 
21. – Szent Tamás napja (hitetlen)
· Ekkor van a Szent Tamási háj begyűjtése. A nyulak (másutt disznyók) háját gyógyításra használták.
· Házasságjóslás
 
24. – Ádám-Éva napja, szenteste
· Ostyahordás, pásztorjáték, vesszőhordás, kántálás, betlehemezés, paradicsomjáték
· Karácsonyi asztal, ételek
· Karácsonyfaállítás, ajándékozás
· Éjszakai hiedelmek
 
25. – Karácsony napja
· Munkatilalom
· Aki este diót eszik, nem lesz golyvás
 
26. – Karácsony másodnapja, István napja
· Névnapköszöntés
· Regölés Székelyföldön
 
27. – János napja
· Borszentelés (János-áldás: minden hordóba öntenek egy-egy cseppet, hogy meg ne romoljon a bor)
· Névnapköszöntés
 
28. – Aprószentek
· Eladó lányokat vesszőzték meg a fiúk.
· Korbácsolás
 
31. – Szilveszter pápa ünnepe
· Időjárásjóslás volt ily mód: Egy hagymát félbe vágtak, majd annak 12 burkát egymás után tették, majd vizet löttyintettek beléjök, majd megnézték, hogy mennyire vizesedtek, majd ebből vonták le a következtetést a következő év 12 hónapjára várható időjárást illetően.
· Zajcsapás, zajkeltés, gulyafordítás, kongózás, csergetés
· Aranyosvíz, tüzeskerék, kántálás
· Harsogtatás, hejgetés, kecsekmaszkos játék
· Ólomöntés