»      Sajti Honlapja   - Cserkész  « A cserkész törvények magyarázata Újoncpróbához
Mi a cserkészet? Cserkész jellem és magatartás A társadalmi élet
Hagyományőrzés, hagyományápolás Élet a szabadban

ÉRTELMEZZÜK A CSERKÉSZTÖRVÉNYEKET
 
      A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond
 
         A cserkész nem hazudik. Legtöbbször félelemből hazudunk. Biztos veled is előfordult, hogy valami rosszat tettél majd nem vallottad azt be, mert féltél a bűntetéstől. Legközelebb jusson eszedben a közmondás: "A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát." Talán következő alkalommal igazat mondanál, de nem hisznek majd neked, mert amint egy másik közmondás tartja, "Akkor se hisznek a hazugnak, ha igazat mond." És nagyon kellemetlen, ha a szemedbe mondják: nem hiszek neked, mert korábban hazudtál.
A mesebeli juhász egy havasi legelőn őrizte a juhokat. Egy napon arra gondolt, hogy megijeszti a favágókat. Elkiáltotta magát: "Jön a farkas! Segítség!" Szaladtak is a favágók a juhász segítségére. Mikor kiértek a legelőre, látták, hogy farkas sehol, a juhász viszont jóízűen nevet ijedtségükön. Fejcsóválva tértek vissza munkájukhoz, de nemsokára másodszor is így jártak. Ám alig mentek odébb az emberek, az egyik bokor mögül valóban farkas bújt elő. A juhász kétségbeesve kiabált segítségért, de hiába, senki se sietett segítségére. "Biztos megint hazudik!"- csóválták fejüket az emberek. Meg is ette a farkas a juhokat, a juhász maga is alig tudta megmenteni saját bőrét.
          A cserkész egyeneslelkű. Ez azt jelenti, hogy becsületes mindenhol, minden körülmények között. Történeteket a becsületről te is ismersz. Ha nem, jusson eszedbe Mária és Klára története. Ők pénztárcát találtak hazafelé menet, benne nem kevés pénzzel és néhány névjegykártyával. Klári azt javasolta, hogy osszák el és költsék el a pénzt. Mária hallani sem akart erről. Klári úgy érvelt, hogy az, aki elvesztette a pénztárcát gazdag, mert elég sok pénz volt az erszényben, a tulajdonos biztosan meg se érzi majd elvesztését. Végül Máriának sikerült meggyőznie Klárit, elvitték a pénzt a névjegykártyán levő címre. Idős bácsi, egykori tanár nyitott nekik ajtót. A pénztárcában reggel felvett, egész hónapi nyugdíja volt.
 
     A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik
 
         Istennel szemben kötelességed, hogy gyakorold vallásodat, járj templomba, vallásórára. Istennek szeretettel, engedelmességgel tartozol. Tartsd be a tíz parancsolatot.
Hazádnak hűséggel tartozol. Be kell tartanod az állam törvényeit, ugyanakkor ismerned kell jogaidat, s ragaszkodnod kell ahhoz, hogy azokat veled kapcsolatosan a törvényeknek megfelelően betartsák. Csak a polgár és az állam egymás iránti kölcsönös tisztelete és bizalma biztosíthatja azt, hogy az élet zavartalanul folyjon. Ebben neked és a hozzád hasonló minden állampolgárnak közre kell müködnie, kinek-kinek saját szintjén és módján.
          A felnőttek kötelessége és saját érdeke, hogy eredményesen és hatékonyan dolgozzanak.  A te kötelességed és saját jólfelfogott érdeked a tanulás. Aki ezt tudatosítja önmagában, annak nem jelent gondot ennek a törvénynek a betartása.
         Egyik cserkészünk mesélte: Hosszú verset hagyott fel a tanárnő magyar irodalomból. Már épp tanulni kezdte a szöveget, amikor csengettek a barátai. Játszani hívták a tömbház elé. Ő ment is volna, nem is. Előbb arra gondolt, hogy majd este megtanulja a verset, aztán megjárta az eszét, hogy egy nappal hamarabb felelt magyarból, van jegye, nem biztos, hogy ismét őt feleltetik. Csakhogy az is eszébe jutott, hogy este álmos lesz és nem fog a fejébe menni a vers, meg, hogy a tanárnő elég kiszámíthatatlan. Aztán rápillantott az asztala fölött lógó Tíz Törvényre, a elolvasta a második törvényt és fájó szívvel ugyan, de elküldte a barátait. Sőt, a verset is megtanulta, ahelyett, hogy végiglelkizte volna a délutánt, azért, mert megtartóztatta magát a focitól. És milyen jól fogott ez másnap, amikor a kiszámíthatatlan tanárnő éppen azért hívta ki felelni, hogy lássa, készül-e minden napra...
Embertársaidnak mindazzal tartozol, amit magadnak kívánsz. Törekedj másokat megérteni, megbecsülni.
 
        A cserkész ahol tud segít
 
         Keresd az alkalmat, hol tehetsz jót, kin segíthetsz. Ha körülnézel, biztosan sok alkalmat találsz a segítésre. Az otthoni munkában segíts szüleidnek. Sok házimunkát vállalhatsz magadra: ilyen a mosogatás, bevásárlás stb. Ha eddig nem tetted, legalább saját holmidat tartsd rendben. Segíts az iskolában osztálytársaidnak, de ügyelj, mert a súgás, vagy az, hogy odaadod lemásolni a kész házi feladatot, nem segítség. Lehet, hogy pillanatnyilag kihúzod vele társadat a bajból, de többet ér azzal, ha elmagyarázod neki a leckét. Az utcán is sok alkalom nyílik a segítségre: útbaigazíthatsz valakit, segíthetsz egy öreg néninek cipelni a csomagját stb. De tedd mindezt hivalkodás, feltünés nélkül, legfőképpen ne dicsekedj vele. És azt is nézd meg, valóban szükség van-e a segítségedre... Ugyanakkor ne zavarjon, ha durva lelkü, érzéketlen ismerőseid megmosolyognak, azért, mert felálltál a busz üléséről, átadtad a helyedet egy felnőttnek, rászorulónak. Neked volt igazad, s valahol, valamikor, ha egyszer miattad fog felállni a helyéről valaki, gondolj arra, hogy adni éppoly öröm, mint kapni.
Létezik lelki segítség is. Ha valaki bánatos, próbáld megvigasztalni. Sokszor már az is segít, ha elmondhatja valakinek a bánatát és ilymódon megkönnyebbül. Ám, amit hallottál, tartsd meg magadnak, ez kettőtökön kívül másra nem tartozik.
 
          A cserkész minden cserkészt testvérének tekint
 
          Ez a testvériség törvénye. Úgy kell viselkednünk egymással szemben, mint jó testvérekhez illik. Nem létezhet közöttünk faji, vallási, társadalmi, nemzeti megkülönböztetés.
Liszt Ferenc egy, a franciaországi Toulouseban tartott hahgversenye jövedelmét népjóléti célra ajánlotta fel. A jócselekedetet megköszönő munkásküldöttség vezetője megjegyezte, hogy a dolgozók szívesen meghallgatták volna a hangversenyt is. A művész erre elhalasztotta a következő hangversenyét s megismételte előadását, csak a toulousei munkások számára.
IX.Pius pápa egy alkalommal végigjárta a Vatikán termeit. Az egyik teremben feltűnt neki egy fiatalember, aki elragadtatással szemlélte Rafaello, a nagy olasz festő egyik képét. A pápa beszédbe elegyedett vele és megtudta, hogy az illető festő szeretne lenni, de nincs pénze, hogy beiratkozzon a festőakadémiára. Amikor a Szentatya felajánlotta, hogy fedezi költségeit, a fiatalember szabadkozni kezdett, nem lévén római katolikus. A pápa nem tett vallási különbséget, segített a protestáns vallású fiatalemberen is.
 
         A cserkész magával szemben szigorú, másokkal szemben gyöngéd
 
         Ez a lovagiasság törvénye. Sokszor adódik alkalom, hogy próbára tedd lovagiasságodat. Légy türelmes és elnéző mások gyöngeségeivel szemben. Légy udvarias. Magaddal szemben viszont szigorú kell lenned, ezért nem nézheted el hibáidat. Küzdj ellenük. Vedd komolyan az esti lelkiismeretvizsgálatot.
Robi portyán vett részt őrsével együtt. Egy hosszú kaptató végén látta, hogy egyik társa nagyon elfáradt. Ő is fáradt volt, mégis felajánlotta segítségét társának: elvette hátizsákját, hogy könnyítsen rajta. Az egész napos kirándulás után hazaindult. Örömmel látta, hogy még van egy ülőhely a buszon. Leült, hogy pihenjen. A következő megállónál felszállt egy öreg néni a buszra. Róbert felállt és átadta a helyét a néninek. Te is így tettél volna?
 
         A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket
 
          A cserkész szereti és védi a természetet. Mikor kirándulni mész, ne hagyj magad után szemetet. Ne vésd be a neved a fák törzsébe. Virágokat csak délután szedj. Hiába szeded le reggel, amíg hazaindulsz elhervad és eldobod. Tavasszal gyakran találhatsz az erdőben fészkükből kiesett madárfiókákat. Ne nyúlj hozzájuk. Ezek a fiókák csak látszólag elhagyottak. Szüleik a földön továbbra is etetik őket. Télen készíthetsz madáretetőt. Evvel sokat segíthetsz az itthon telelő madarakon. Ne bánsd az állatokat. Vigyázz a természet szépségeire. Barlangban ne törd le a cseppköveket. Évmilliók szükségesek képződésükhöz, amit te egy pillanat alatt megsemisíthetsz.
           Napsütéses vasárnap délután egy lakótelepen. Tömérdek gyerek focizik, a fákat használva kapunak. Egyetlen gyermek csinál valami egészen mást, egy fa sebeit, pár durva fejszecsapást igyekszik, ha nem is meg nem történtté tenni, bár meggyógyítani. Környezetvédő? Természetvédő? Egyszerüen cserkész.
Kossuth Lajost száműzetése idején sokan keresték fel és csodálkoztak azon, hogy öregkorára is megőrizte testi és szellemi frisseségét. Kossuth így magyarázta ezt: "Ezt elsősorban annak tulajdoníthatom, hogy kedvenc foglalkozásom a természettel való foglalkozás. Foglalkozom a csillagászattal, földtannal s általában olyan tudományokkal, ahol nincs keserűség. Boldogok, akik szeretik a természetet, azt meg tudják találni s különösen a szenvedések napjaiban rájönnek arra, hogy a természet a legjobb barát."
 
         A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és kézségesen engedelmeskedik
 
         Engedelmeskedj cserkészvezetőidnek, szüleidnek, tanáraidnak. Nem azért, mert ők erősebbek, hanem saját elhatározásodból. Hidd el, hogy jót akarnak neked akkor is, amikor olyasmit kérnek tőled, amihez nincs kedved, nincs hangulatod, amit nem szívesen csinálsz, ami a korodbeliek szerint nem fiatalhoz illő. Lehet, hogy csak később, évek múltán jössz majd rá, hogy ezek a tennivalók hasznodra váltak. Ha egy felnőtt utasításával nagyon nem értesz egyet, kérdezd meg szülődet, vezetődet, hogy miért kell úgy tenned. Olyan körülmények között, amikor nincs idő magyarázkodásra, bízz meg a kipróbált felnőttben, hidd neki el, hogy szavait feltétel nélkül követheted. Később ráérsz megérteni, mit miért kellett tenned. Ez nem gyermetegség, hanem bizalom kérdése. Csak így várhatod el, hogy neked is feltétel és magyarázkodás nélkül higyjen a hozzád közelálló felnőtt!
       Kati panaszkodik barátnőjének, Rozinak, hogy édesanyja nem engedi el a színházba.
-Miért nem enged el? -kérdi Rozi.
-Mert igazságtalan. Odatett, hogy takarítsam ki a konyhát. Nem tettem meg és ezért nagyon megharagudott és azt mondta, hogy nem enged sehova.
-Miért igazságtalan? Ha rendbe tetted volna a konyhát, biztos elengedett volna. Gyere tegyük rendbe.
-Hiába, úgyse enged el.
-Gyere próbáljuk meg.
Rozinak sikerült meggyőznie Katit. Miután kitakarították a konyhát, Kati újra elkérezett édesanyjától és csodák csodája, el is engedték. Valamit valamiért? Nem. Bizalmat bizalomért!
 
         A cserkész vidám és meggondolt
 

         A cserkész vidám, de jókedvében nem bánt meg senkit. Teljes lélekkel mókázik, játszik, énekel, de ha komoly dologról van szó, fegyelmezett. Akkor is próbálj vidám lenni, ha valami sikertelenség, megpróbáltatás ér. A jó kedély sokszor átsegít a nehézségeken. A cserkész minden cselekedetében meggondolt.
Egy osztály kerékpártúrára indult. Szép idő volt, mindenki örvendett, hogy a szabadban lehetnek. Az úton egy autó sem járt. A gyerekek ide-oda kanyarogtak az országúton, egymásnak kiabáltak, a két irányt elválasztó fehér csíkon haladtak libasorban. Jól szórakoztak. Egyszer csak motorzúgást hallottak. Az út szélére húzodtak, kivéve egyiküket, aki tovább bravúrozott az út közepén. Egy teherautó közeledett. A fiúnak az volt a szerencséje, hogy a gépkocsivezető már messziről észrevette és lassított. Aztán meg is állt. A kerékpárosok villámgyorsan eltüntek, ki amerre tudott. Pedig a vezető nem is kiabált. Csak annyit kérdezett a korábban vitézkedő fiútól: - És a szüleidnek mit mondtunk volna, ha véletlenül nem látlak meg idejében?
 
         A cserkész takarékos
 
         A cserkész takarékos a pénzzel, az idővel, az erejével, a természeti kincsekkel, egyáltalán mindennel. Nem azért, mert zsugori, vagy sajnálna valamit mástól, hanem azért, mert "több nap, mint kolbász" .
Becsüld meg a pénzt, de vigyázz, ne válj rabjává. Fölösleges dolgokra ne költs, ne törödj azzal, hogy mások mit vásárolnak. Törekedj arra, hogy szorgalmaddal anyagi függetlenségre juss.
Takarékoskodj az időddel és mások idejével is. Készíts használható napirendet és meglátod mennyi mindent meg tudsz tenni egy nap alatt. Légy pontos, ne várjanak rád. A cserkész nem öt perccel hamarabb, nem egy perccel később végzi el a munkáját, hanem éppen akkor, amikor annak itt az ideje.
Takarékoskodj erőddel is. "Többet ésszel, mint erővel" - mondja a közmondás. Kiránduláson akkor is úgy válaszd meg az útvonalat, hogy nehezen megszerzett magasságodból ne veszíts, ha az osztálytársak, a mindenkinél okosabbak közben hegyből völgybe, völgyből hegyre másznak, mert az így fiatalos. Te ha már felértél a gerincre, ott folytasd az utad. Sok erőt takarítasz meg ezzel a taktikával és nem csak kiránduláson.
 
          A cserkész testben és lélekben tiszta
 
            Már korábban írtuk, hogy a cserkészet jelképe, az egykori liliomformájú iránytü-vég azért válhatott igazi liliommá, mert a müvészetben a liliom az ártatlanság, a gyermekkor, a tisztaság jelképe. Ma a cserkészjelvény a világon mindenütt lilomot ábrázol. A cserkész, mint minden fiatal, ártatlan, tiszta.
Ezt értsd legelőbb is szó szerint. Kortársaid egy része haragban van a tisztálkodószerekkel. Te mosakodj civilizált emberhez méltó módon, reggel és este meleg vízben, lehetőleg tetőtől-talpig, de legalább derékig. Ha teheted, esténként mosdás helyett fürödj, vagy zuhanyozz. Moss kezet minden étkezés előtt, és az illemhely minden használata után. Moss fogat minden étkezés után. Hetente egyszer-kétszer moss hajat. Hazaérve válts ruhát, cipőt, utcai holmidban otthon ne ülj, dolgozz. Piszkos ingedet, blúzodat, fehérnemüdet vesd le, tedd a szennyesbe, mosd ki. Felsőruháidat is gondozd, átizzadt pólódat, felső ruhádat, pulóveredet tedd ki szellőzni, majd mosd ki.
                A törvény átvitt értelemben is érvényes. Lélekben szintén légy tiszta. Ne kedveld a társadalmi tisztátalanságot. Kerüld a romlott emberek társaságát, a szennyes beszédet, könyveket, filmeket. Ne káromkodj, szitkózodj, ne használj mocskos szavakat. Ápold, védd anyanyelved tisztaságát.
Válogasd meg mulatságaidat. Az erőszak, a durvaság, a közönségesség, a két nemhez tartozó fiatalok kizárólag testi kapcsolatban megnyilvánuló együttes szórakozása, a dohány, szeszesital, kábítószer filmeken is undorító, a valóságban méginkább az, nem beszélve arról, hogy életveszélyes is. Ilyesmire ne légy kíváncsi, helyette keress magadhoz való szórakozást, társaságot. Ne menj a "közvélemény" szava után, ne hidd, hogy minden jó, amit divatosnak kiáltanak ki, vagy a televízóban mutogatnak. Táncolni például tudni kell, de ezen ne csak a pillanatnyi divattánc ismeretét értsed, hanem a csak kemény munkával elsajátítható fontosabb társastáncokét, illetve a néptáncokét, mert divatok jönnek és mennek, de a felnőtt ember - és te is felnősz egyszer - nem diszkóban, hanem civilizált emberek között, bálban táncol. Ma is.
Válogasd meg, milyen filmeket nézel. A kábeltévé érdekes, hasznos adások mellett képi szemetet is sugározhat. Az erőszakot, a durvaságot sugalló kalandfilmek, a nemiségre öszpontosító ostoba szexfilmek, az öncélú rémségeket bemutató thrillerek nem cserkésznek valók. Felnőttként majd egyszer, egyet ezek közül is megnézhetsz. Nem másért, csak, hogy tudjad, miért és mikor kell a készüléket kikapcsolni!
 
 
      ÉLET A TÖRVÉNY ÉS A FOGADALOM SZELLEMÉBEN
 
              A Törvény és a Fogadalom szellemében való életvitelt mindenekelőtt cserkésztestvéreid példája könnyíti meg számodra. Hozzájuk igazodj, őrsvezetődhöz, rajvezetődhöz, csapatvezetődhöz. Fedezd föl magad körül a cserkészgondolkodást, hiszen rengeteg ember viselkedik, él cserkészmódra, anélkül, hogy tudna erről, elvégre sokkal több becsületes, tisztességes, jellemes ember él a földön, mint másfajta. Az más kérdés, hogy sokaknál ezek a tulajdonságok nem mindig szerveződnek rendszerbe, nagyon gyakran nem is tudatosulnak bennük. A te életedben azonban a Törvény és a Fogadalom szerinti élet rendszert kell, hogy alkosson, át kell hatnia életed minden mozzanatát. Ebben segít a következetes, mindennapos önvizsgálat. Készíts az alábbihoz hasonló táblázatot, töltsd ki rovatait minden este, tégy kis x-et a teljesített, - jelet a nem teljesített feltételek mellé, értékeld eredményeidet őszintén az első hét, az első hónap, az első év végén, s meglepődsz majd, előbb hiányosságaidon, aztán fejlődéseden, végül eredményeiden.
 
LELKIISMERET VIZSGÁLÓ KÉRDÉSSOROZAT
 
                                                                   
1. Törekedtem-e tudatos kapcsolatra Jézussal, Istennel?
2. Egyeneslelkű voltam-e?
3. Igazat mondtam-e?
4. Teljesítettem a kötelességeimet?
5. Jóakaratú voltam mindenkihez?
6. Tiszteletben tartottam mások jogait?
7. Udvarias, lovagias voltam mindenkihez?
8. Kiálltam-e az igaz ügy védelmében?
9. Uralkodtam magamon?
l0. Jószívvel engedelmeskedtem annak, akinek kellett?
11. Uralkodtam-e érzelmeimen, hangulataimon?
l2. Meggondoltam-e minden cselekedetemet?
13. Takarékos voltam?
14. Tiszták voltak-e gondolataim?
14. Vétettem-e anyanyelvem ellen káromkodással, ocsmány beszéddel?
l5. Ápoltam-e megfelelően testemet ?