»      Sajti Honlapja   - Cserkész  « Bi-Pi élete
Mi a cserkészet? Cserkész jellem és magatartás A társadalmi élet
Hagyományőrzés, hagyományápolás Élet a szabadban
          BI-PI ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA
 
               A cserkészet megalapítója, kitalálója lord Robert BADEN-POWELL of GILWELL, cserkész becenevén Bi-Pi. 1857 február 22-én született Londonban sokgyerekes lelkész, teológiai tanár családjában. Teljes nevét, a Robert Stephenson Smyth Baden-Powellt családja történelmi nevezetességű személyiségeitől örökülte, anyai nagyapja John Smyth, Erzsébet királynő jeles kapitánya volt, akit "a királynő kalózaként" is emlegettek, keresztapja Robert Stephenson, a mozdonykészítő George Stephenson fia volt. Hároméves korában vesztette el édesapját, az árván maradt hét gyereket édesanyjuk nevelte fel, s korántsem rosszul, hiszen valamennyi gyerek sikeres életpályát futott be.
            Robert már gyermekkorában kitűnt életrevalóságával, kitartásával, természetszeretetével. Négy bátyjával gyalogtúrákat, hajóutakat tett, vadászott, járta a természetet és természetesen tanult, a Charterhouse Intézet ösztöndíjasaként. 19 évesen lett hivatásos katonatiszt, alhadnagy a 13. Huszárezrednél - ez volt a hivatalos neve annak a lovasezrednek, ahová beosztották és amely akkor Indiában állomásozott. Indiai és afganisztáni szolgálati évei alatt kiváló megfigyelőképességgel rendelkező felderítőtiszt vált belőle, aki katonapedagógiai tapasztalatait remekül hasznosította akkor, amikor újoncait szoktatta a gyarmati ezredekben teljesített kemény szolgálathoz. 1883-ban alig huszonhat évesen már százados, 1884-ben Afrikában Zuluföldet térképezi, utána Málta kormányzójának szárnysegéde és őrnagy lesz. 1895-ben afrikai katonai expedíciót vezet az aszanté törzs földjén, felderítő tapasztalatait az Aids to Scouting, Segédkönyv a felderítőknek című munkájában teszi közzé. 1899-ben Délafrikában a búr háború tevékeny résztvevője. Mafeking városka védelmét bízzák a fiatal ezredesre. Két hegyivadász zászlóalj fölött parancsnokol, 1250 fegyveressel védi a délafrikai angol jelenlét számára kulcsfontosságú kis települést 217 napon át, mindaddig, míg 1900 május 17-én meg nem érkeznek a felmentő csapatok. Egész Anglia újong, a fiatal katonatiszt rövid időre új feladatot kap, megszervezi a délafrikai lovasrendőrséget, amelynek egyenruhája majd a későbbi cserkészegyenruha egyik ihlető forrása lesz, aztán előléptetik, kitüntetik és Angliába vezényelik, a brit lovasság felügyelőjeként. Itt tapasztalja először, hogy mekkora a különbség a gyarmatokon, természetközelben, veszélyeknek is kitett, nehéz körülmények között felnövekedő, felelősségteljes szellemben nevelt fiatalok, s a századforduló angol anyaországában immár mind gyakrabban az utcától "nevelt" ifjak között.
           Hamar rájön arra, hogy sikeres ember, tekintélye van, az Aids to Scouting sikerkönyv, főként a fiatalok olvassák. Mi lenne, ha az őt foglalkoztató kérdés, a fiatalság nevelésével kapcsolatos aggályai ügyével közvetlenül a fiatalokat próbálná állásfoglalásra bírni, nekik mondaná el ezzel kapcsolatos véleményét? - teszi föl magának a kérdést és gyűjteni kezdi új könyve, a Scouting for Boys anyagát. Közben, mert "a pudding próbája az étkezés", megszervezi a történelem első cserkésztáborát, 1907 nyarán huszonnégy fiúval táborozni megy a Poole Harbour közelében levő Brownsea szigetre. 1908 elején megjelenik új könyve, tulajdonképpen hat füzetben. Alcíme Handbook for Instruction in Good Citizenship, mármint Kézikönyv a jó polgár kiképzéséhez, célja pedig a felnövekvő nemzedéknek az igazi életre való felkészítésre való buzdítása. 21 tábortűzi beszélgetés ez, cserkészéletről, a cserkészetről. Sikere óriási, sorra alakulnak a cserkészőrsök és csapatok, mi több, nem csak Angliában. Így 1908 január 24-én a londoni YMCA székházban kihírdetheti a cserkészmozgalom megalakulását. 1910-ben már 11 ezren tevékenykednek csak Angliában és a cserkészet világmozgalom. Az altábornagyot, mert ekkorra ismét előléptetik, VII Edward az új mozgalom irányítására kéri fel. Ő elvállalja a tisztséget, 1912-ben világ körüli úton szemlézi a világ cserkészcsapatait és mindenütt tomboló lelkesedéssel fogadják. Igaz, a világháború visszaveti a cserkésztestvériség ügyét, de 1920-ban Londonban találkozhatnak a világ cserkészei az első nemzetközi cserkésztalálkozón, dzsemborin, ahol augusztus 6-án a világ főcserkészévé kiáltják ki Bi-Pi-t. Itt 27 ország 8000 cserkésze találkozott, s ettől kezdve rendszeressé válnak az ilyen találkozók. (1924, Ermelunden, Dánia, 1929 Birkenhead, Anglia, 1933 Gödöllő, Magyarország, 1937 Vogelenzang, Hollandia, 1947 Moisson, Franciaország, 1951 Bad Ischl, Ausztria, 1955 Niagara, a kanadai oldal, 1957 Sutton Park, Coldfield, Anglia, 1959 Makeling Nemzeti Park, Fülöp Szigetek, 1963 Marathón, Görögország,, 1967 Farragut State Park, USA, 1971 Asagiri Heights, Japán, 1975 Lillehammer, Norvégia; legutóbb Dél Korea, majd Hollandia adott otthont a cserkész világtábornak.) Ezidőtájt a tábornok felesége a lánycserkészet megalapítójaként maga is főcserkész lesz, a lánycserkészeté. 1937-ben Kenyában telepednek le, Bi-Pi ott hal meg 1941 január 8-án, pártíz nappal nyolcvannegyedik születésnapja előtt.

Bi-Pi utolsó üzenete

    Utolsó üzenetét a cserkészekhez Bi-Pi maga készítette el még valószínűleg 1929 előtt, mert aláírása csupán „Robert Baden-Powell�, nem  ,Robert Baden-Powell of Gilwell�. Lady Baden-Powell elmondta, hogy ezt a levelet („a cserkészfiúknak� címzett borítékban) minden útjukra magukkal vitték egy „halálom esetén� borítékban.

    Kedves cserkészek!

    Ha valaha láttátok már a Peter Pan című filmet, emlékeztek, hogyan mondta el a főkalóz búcsúbeszédét minden alkalommal, attól tartva, hogy amikor eljön a halál órája, nem lesz már ideje a búcsúra. Így áll a helyzet velem is, és - bár nem haldoklom - most én is búcsúüzenetemet akarom elküldeni nektek.
    Emlékezzetek arra, hogy ez az utolsó üzenet, amelyet tőlem valaha kaptok, véssétek hát jól emlékezetetekbe.
    Nagyon boldog életem volt és azt akarom, hogy a tiétek is az legyen.
    Hiszem, hogy Isten azért teremtett bennünket ebbe a szép világba, hogy boldogok legyünk és élvezzük az életet. Csakhogy a boldogság nem a gazdagságból ered, nem a sikeres karrierből és nem saját vágyaink kielégítéséből. A boldogsághoz vezető út ott kezdődik, hogy fiú korotokban egészségessé és kitartóvá fejlesszétek magatokat, hogy felnőttként hasznosak lehessetek és élvezni tudjátok az életet.
    A természet ismeret megmutatja számotokra, hogy mennyi teljes szépségű és különleges dologgal látta el Isten boldogításunkra a földet. Legyetek elégedettek azzal, amit kaptatok és használjátok föl a lehető legjobban. Nézzétek a dolgok derűs oldalát, ne az borúsat.
    Ám az igazi boldogságot csak a másoknak nyújtott boldogság által érhetitek el. Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint a hogy találtátok: úgy amikor eljön halálotok órája, boldogan halhattok meg abban a tudatban, hogy nem vesztegettétek el az időtöket, megtettétek, amit tőletek telt.
    Legyetek készen a boldog életre és a boldog halálra. Ragaszkodjatok mindig a fogadalmatokhoz - akkor is, ha már nem vagytok gyerekek. Isten segítsen ebben benneteket.
    Barátotok:
    Robert Baden-Powell

 

BI-PI Weboldala(angol)