»      Sajti Honlapja   - Cserkész  « Cserkész akarsz lenni...
 
Mi a cserkészet? Cserkész jellem és magatartás A társadalmi élet
Hagyományőrzés, hagyományápolás Élet a szabadban

           

        Cserkész akarsz lenni, de a cserkészetről  annyit tudsz egyelőre, amennyit  a toborzó beszélgetésen elmondott az, aki kedvet csinált neked a jelentkezéshez. Ideje, hogy megismerkedj közelebbről, alaposabban a cserkészmozgalommal, azzal, ami megalapítója, lord Robert Baden-Powell figyelmeztetése ellenére vált ezzé, bár Bi-Pi világosan megmondta: "Én egy egyszerü ötletet javasoltam. Ha nem lesztek elég óvatosak, mozgalommá válik az elgondolás, s ha továbbra sem vigyáztok, még szervezett is válhat belőle. És ha lesz egy szervezet, akkor mindennek vége."

       A cserkészet mozgalom,  szervezet, sőt, világszervezet, mindennek azonban nem lett vége, ellenkezőleg, ma a világ mintegy százötven országában mintegy 18 millió tagja van a Cserkész Világszervezetnek, a Cserkészlány Világszövetség pedig több mint száz ország mintegy 11 millió tagját egyesíti, miközben az 1997-ben épp 90 éves cserkészmozgalomnak  ennyi idő alatt összesen körülbelül 250 millió tagja volt.

      Felnőttes, hivatalos meghatározás, a Cserkész Világszervezet alapszabályzata szerint a cserkészmozgalom m m "önkéntes, nem politikai, iskolán kívüli nevelö mozgalom fiatalok számára, mindenki előtt nyitott származásra, fajra  és meggyőződésre való tekintet nélkül, összhangban az alapító által megfogalmazott céllal, elvekkel és módszerrel."

  Értelmezzük  fontosabb gondolatonként ezt a meghatározást.

      A cserkészet önkéntes, a jelenkező,  fogadalmat tevő cserkészt nem másvalaki  kényszeríti bekapcsolódni a közös munkába és szórakozásba.

     A cserkészet a napipolitikán kívül és azon felül álló szervezet, nem vesz részt a politikai hatalomért folytatott harcban, nem rendeli magát alá egy vagy több pártnak és különösen nem teszi ki ilyen alávetettségnek a fiatalokat. Az más kérdés, hogy a cserkésznek is van, lehet világnézete, felnőttként csatlakozhat valamilyen politikai meggyőződéshez, s 18. életévét betöltve, felelős, teljes jogú felnőtt emberként vallhatja, vállalhatja is politikai nézeteit. Ám ezt akkor sem cserkészként, hanem magánemberként, nem cserkészegyenruhában, nem a szervezet védőszárnyai alatt teszi!

       A cserkészet iskolán kívüli nevelőmunkát folytató szervezet és mozgalom. A nevelés legtágabb értelmezésében valamely társadalom legfontosabb szellemi értékeinek átszármaztatása a felnővekvő nemzedék tagjaira. Mint ilyen különbőzik az oktatástól, vagy a képzéstől, több, mint valamely konkrét ismeret, tudás, képességelem elsajátíttatása, bizonyos magatartási formákat alakít ki. "Ebben rejlik a cserkészet legfontosabb célja - mondja Bi-Pi - nevelni, nem oktatni, jól jegyezd meg, nevelni, vagyis rávezetni a fiút arra, hogy magától, saját vágyától hajtva tanulja meg azokat a dolgokat, amelyek a jellemét formálják." A hétköznapi szóhasználatban a nevelés szót általában az iskolához kapcsolják. Nem helytelen ez a megközelítés, az iskola az úgynevezett formális, tehát intézményes  nevelés színhelye, de ez csak egyik formája a nevelésnek, hiszen az utca, a környezet szintén nevel, ez az úgynevezett informális nem intézményes nevelés. A cserkészet egy harmadik típusú nevelési rendszer egyik eleme, az iskolán kívüli, de szervezett, azaz nem formális,mégis intézményes nevelési eszköz, amely a fiatalság bizonyos, ezt vállaló csoportjához szól, meghatározott cél elérése érdekében, bizonyos módszerek felhasználásával. A cserkészet alapjában véve és mindenek előtt az önnevelés igényének a kialakítója.

       A cserkészet  - Bi-Pi figyelmeztetése ellenére - mozgalom. Ez feltételezi egy elérendő cél, egy, az ezt a célt elérni kívánó személyeket tömörítő szervezet meglétét, azt, hogy az azonos célt követő szervezetek országos, vagy akár nemzetközi szervezetekbe tömörüljenek. Ezeknek a közös célra irányuló szervezett tevékenykedése a mozgalom.

      A cserkészet mindekelőtt a fiatalok mozgalma, amelyben a  felnőttek segíteni igyekeznek a  fiataloknak a mozgalom céljainak elérésében. Ugyanakkor fiatalok és felnőttek a cserkészetben nem egymással szemben hanem egymás mellett állnak, a fiatalabb cserkésztestvér elhiszi az idősebbnek, hogy azt szavaiban és tetteiben a segíteni akarás, a tapasztaltabb nagy testvér jószándéka vezeti, mint ahogy a felnőtt se az anyaszomorító ebadtát látja ifjabb és tapasztalatlanabb cserkésztestvérében. A kölcsönös bizalom, szeretet és megbecsülés az a kötőanyag, amely korbeli, nemzedéki, élettapasztalatokbeli, vagyoni, társadalmi stb. különbségeket áthidalva testvérré teszi a fiatalt, az ereje teljében levő felnőttet és az életútjának vége felé közeledő öregcserkészt.

      A cserkészet mindenki előtt nyitott, fajra, nemre, származásra, társadalmi eredetre, hitre és felekezetre való tekintet nélkül. Ezt hangsúlyozni se kell, Bi-Pi  híres, Brownsea szigeti első, 1907 augusztus 7-én kezdődött csapattáborában együtt táboroztak az alapító, akkor éppen katonatiszti pályafutása csúcsán levő tábornok barátainak  angliai elitiskolákban tanuló, oxfordi angolsággal beszélő gyermekei és külvárosi, csak a csatornaangol, a cockney tájszólását ismerő proligyerekek, ma pedig a cserkészet korántsem csak a WASP, tehát a fehér, angolszász, protestáns fiatalok előjoga, hanem mindenkié, aki Bi-Pi  eszméit vallja.