»      Sajti Honlapja   - Cserkész  « Cserkészlilliom
Mi a cserkészet? Cserkész jellem és magatartás A társadalmi élet
Hagyományőrzés, hagyományápolás Élet a szabadban
 

Cserkészliliom

              A cserkészet majd száz éves múltra tekint vissza. A mozgalmat Lord Baden-Powell hozta létre Angliában a század elején fiatal fiúk részére, hogy életüket tartalmasabbá, hasznosabbá, szebbé és vidámabbá tegye. Nővére és felesége lányok számára is átdolgozta a cserkészélet szabályait.

             "BiPi" a legfontosabbnak azt tartotta, hogy a fiúk képessé váljanak az önnevelés szép, ám küzdelmes feladatára. Minden mozzanat, amit beépített a cserkészek képzési rendszerébe arra való, hogy a gyerekek otthonosan mozogjanak a természetben, szeressék meg hazájukat, életüket a keresztény értékrend szerint alakítsák, segítőkésszé, kötelességtudóvá váljanak. Ehhez idősebb, ám korban hozzájuk közel álló fiatalokat állított eléjük példának. Így született meg az örs, ami a cserkészet alapsejtje, önálló életet él, de összhangban a többi őrssel. Így érvényesül a szabadság a közösségen belül.

             "BiPi" nagyon fontosnak tartotta, hogy a fiatalok szabad elhatározásból, vidáman döntsenek a belépés mellett. Aki rendszeresen jár a foglalkozásokra, az fogadalmat tesz, amivel elkötelezi magát a cserkészeszmény mellett. Ez a döntés egy életre meghatározza a személyiségét: egyszerűen cserkésszé lesz. Ez az új és vonzó életforma nyitottá teszi mindarra, ami építi a testet és nemesíti a lelket. Magyarországon 1909-ben hallottunk először a cserkészetről, s több megszakítás után 1989-ben indult újra és terebélyesedett mozgalommá. Ma sok nehézséggel küzdünk. Nehéz újra megismertetni és megszerettetni a cserkészetet a gyerekekkel. Így minden évben szükség van toborzásra, ahol közösen beszélgetünk és játszunk az érdeklődőkkel. Idén is tartottunk toborzást - sajnos kevés sikerrel.

             Fájdalmas dolog, hogy sok gyermek értelmetlenül tölti napjait, vagy az iskola terheli le úgy, hogy kevés ideje marad a vidámságra, barátkozásra, az emberi értékek és a hazaszeretet értékeinek felismerésére és közösségben való gyakorlására. Mi ezt szeretnénk továbbadni minden gyermeknek, hiszen ők a jövő, s tőlük függ, milyen lesz a jövő társadalma.

             A közösségi élet kiemelkedő jelentőségű, ahol az elméletben elsajátított ismereteket gyakorlattá válthatjuk. Debrecenben a Svetits Gimnáziumban kiscserkészek részére van foglalkozás, de a Szent László plébániának is van csapata.

             Álljon itt befejezésül az alapító néhány gondolata: "A cserkészet a fiatalok fejlődését elősegítve arra törekszik, hogy különféle próbák letételével képességeiket, kézügyességüket előkészítse eljövendő életpályájukra. Felébreszti és megerősíti a fejlődésért és egészségért érzett személyes felelősséget, bízik a fiatalok becsületérzésében és elvárja a napi jótettet"

             Ezért köszönünk így egymásnak: Jó munkát! Hiszen az önnevelés feladat, mely nem könnyű, de ha bele nem fáradunk, gyümölcsözővé lesz életünk! Így kívánok én is mindenkinek jó munkát!

Gégény Rita